Help Haïti – Donaties en noodhulp zijn de belangrijkste reddingslijnen voor het armste land op het westelijk halfrond

Blog Haiti

Haïti is niet alleen een van de armste landen ter wereld, het lijkt ook een van de ongelukkigste te zijn. De twee lijken hand in hand te gaan. De wanhopige behoefte van het land aan hulp blijft groeien, zonder dat het einde in zicht is van de nasleep van de enorme aardbeving in januari. Aan het eind van dit artikel vindt u links om te helpen.

Doelwit van natuurrampen
De zware aardbeving die Haïti op 12 januari 2010 verwoestte, was de zwaarste beving die de regio in 200 jaar heeft getroffen. De rampzalige gebeurtenis kostte meer dan 250.000 levens en naar schatting $ 7,2 tot $ 13,2 miljard. Een groot deel van de hoofdstad van het land, Port-au-Prince, werd verwoest terwijl hordes Haïtianen vast kwamen te zitten in de ruïnes van sloppenwijken, overheidsgebouwen en buitenlandse hulpkantoren. Bij de beving kwam 17% van het overheidspersoneel om het leven en werden op één na alle gebouwen van het ministerie verwoest. Meer dan 1,5 miljoen Haïtianen zijn uit hun huizen verdreven of dakloos geworden.

Haïti is een tropisch eiland en heeft elk jaar te maken met een orkaanseizoen dat aanzienlijke materiële schade en menselijke kosten met zich mee kan brengen. De ongebreidelde ontbossing, waardoor 98% van de Haïtiaanse bossen is verdwenen, vergroot de impact van de orkaanwinden en het overstromingswater. In 2008 beleefde Haïti een van zijn ergste orkaanseizoenen ooit, toen vier tropische stormen – Fay, Gustav, Hanna en Ike – voor meer dan 1 miljard dollar schade aanrichtten.

Alsof aardbevingen en orkanen nog niet genoeg waren, brak in oktober voor het eerst in 50 jaar cholera uit in Haïti. Orkaan Tomas deed het schrikbeeld opdoemen van de verspreiding van de ziekte in de dichtbevolkte hoofdstad. De bijzonder penibele levens- en gezondheidsomstandigheden als gevolg van de beving in januari dreigen de overdracht van de ziekte te vergemakkelijken en het land nog kwetsbaarder te maken voor toekomstige gezondheidsepidemieën.

Een ontnuchterend menselijk ontwikkelingsprofiel
Haïti is bijna overal ter wereld een van de armste en minst ontwikkelde landen.

Haïti is het armste land van het westelijk halfrond. Het BBP van Haïti werd in 2009 geschat op iets meer dan 6,5 miljard dollar. Met een bevolking van 9,65 miljoen mensen komt dat neer op een BBP per hoofd van de bevolking van slechts ongeveer $1.300 (bij koopkrachtpariteit (PPP)). Tachtig procent van de Haïtiaanse bevolking heeft moeite om te overleven en leeft onder de armoedegrens.
De levensverwachting bij geboorte in Haïti is slechts 61,7 jaar. Ter vergelijking: de levensverwachting voor Honduras, de Dominicaanse Republiek, Costa Rica en Mexico varieert van 72,6 tot 79,1 jaar.
Haïti staat op 145 van de 169 landen op de meest recente Human Development Index (HDI) van de UNDP van 2010. De HDI-scores voor Honduras, de Dominicaanse Republiek, Costa Rica en Mexico variëren van .604 tot .750. De algemene HDI-score van Haïti van .404 is minder dan de helft van die van de 35 landen die in de top 35 van de index staan.
57 procent van de Haïtiaanse bevolking leeft in “multidimensionale armoede”, wat betekent dat deze mensen te kampen hebben met constante, acute tekortkomingen op het vlak van gezondheid, onderwijs en levensstandaard, volgens het laatste UNDP-rapport over menselijke ontwikkeling van 2010 (Human Development Report – HDR).
Hoge inkomens- en genderongelijkheid
De weinige economische middelen die Haïti heeft, zijn zeer ongelijk verdeeld. Volgens het HDR 2010 van het UNDP vermindert de “multidimensionale ongelijkheid”, waaronder grote inkomens- en genderongelijkheden, de toch al lage HDI-score van Haïti met ongeveer 41 procent. Haïti is een van de acht landen die door het UNDP worden genoemd waar vrouwen minder dan de helft van het aantal jaren onderwijs krijgen dan mannen.

Slechte politiek
Een heleboel slechte politiek heeft de pogingen tot ontwikkeling en de hoop op een betere levenskwaliteit belemmerd. De politieke problemen van Haïti hebben de inspanningen van het land belemmerd om zich te verdedigen tegen en te reageren op de natuurrampen die het land zo in hun vizier lijken te hebben.

Hoe te helpen
Gezien de binnenlandse situatie van Haïti is hulp van buitenaf van meer fortuinlijke buren en vrienden een van de beste hoop om het effect van verwoestende natuurrampen te verzachten. De Interim Haiti Recovery Commission, mede voorgezeten door voormalig president Clinton en de Haïtiaanse eerste minister Jean-Max Bellerive, werd opgericht om fondsen te werven voor de wederopbouw en Haïti weer op te bouwen na de aardbeving in januari.

 

Products You May Like

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *