Haïti – Demografisch profiel

Blog Haiti

Het demografische gezicht van Haïti heeft ingrijpende veranderingen ondergaan sinds het in 1697 werd gesticht als kolonie van Frankrijk. Toen Columbus en zijn conquistadores in 1492 op het eiland Hispaniola aankwamen, waren er grote aantallen inheemse volkeren die gezamenlijk bekend stonden als Tainos en Arawacks. Deze volkeren waren met miljoenen. Tegen de tijd dat Columbus en zijn opvolgers de pacificatie van Hispaniola voltooiden, was de Taïno bevolking van Ayti gereduceerd tot een paar honderd personen. Tegen de tijd dat de Fransen het derde deel van Hispaniola overnamen, dat zij omdoopten tot Saint Domingue, maakte de totale uitroeiing van de Taïno bevolking door slavernij en genocide door de Spaanse Conquistadores, het voor de Fransen noodzakelijk om massaal Zwarte Afrikanen te importeren om de Taïno’s en Arawacks te vervangen als slaven op hun plantages.

De komst van zwarte Afrikanen veroorzaakte de eerste grote verandering in het demografische gezicht van Haïti. In het midden van de 18e eeuw, Anno Domino, zag het demografisch profiel van de kolonie Saint Domingue er ongeveer als volgt uit: Blanke kolonisten, vijfentwintigduizend; Mulattos, veertigduizend; en Zwarte Afrikanen, vijfhonderdduizend. De overblijfselen van de Tainos en de Arawacks waren geassimileerd door de twee andere raciale groepen, de blanken en de Afrikanen. Tegen het einde van de achttiende eeuw veranderde de onafhankelijkheidsoorlog het demografische gezicht van de kolonie verder ten gunste van de zwarte bevolking. Nu de Fransen en andere Europese volkeren zo goed als verdreven waren uit Saint Domingue, bestond de bevolking hoofdzakelijk uit mensen van Afrikaanse afkomst en hun Mulatto broeders.

Het demografische beeld van Haïti bleef zo gedurende een groot deel van de 19e eeuw, hoewel er een gestage toename van de bevolking was door natuurlijke voortplanting. De verhouding tussen Mulatto’s en Zwarten in de bevolkingsmix was ongeveer één op tien. De blanke bevolking was, hoewel aanwezig, onbeduidend in vergelijking met de andere twee bevolkingsgroepen, Afrikaans en Mulatto. In de twintigste eeuw leidde de introductie van industrieën in Haïti tot een geleidelijke instroom van ondernemers, voornamelijk blanke Amerikanen en Europeanen. Toen keerde het tij in de andere richting. De komst van de Duvalier-dynastie op het politieke toneel veranderde het bevolkingslandschap van Haïti opnieuw. Het onderdrukkende karakter van het regime van Papa Doc Duvalier leidde tot massale emigratie van Haïtianen die zich tegen hem verzetten.

De situatie bereikte een hoogtepunt in de jaren zestig en zeventig, toen Haïtianen massaal het eiland verlieten; gebruik makend van elk drijvend apparaat dat ze konden vinden om hen over de door haaien geteisterde Caraïbische Zee te brengen. Natuurlijk waren de meeste van deze zogenaamde boten niet zeewaardig. Zeer vele van deze boten zonken in zee, en enkele van de gelukkige overlevenden werden voor de kust van Florida opgepikt door de kustwacht van de Verenigde Staten. De meeste emigranten waren van Mulatto afkomst. Het waren over het algemeen goed opgeleide professionals, die een beter leven zochten op het vasteland van de VS en Canada. De massale emigratie van Mulatto’s uit Haïti veranderde de raciale demografische verhouding van het land opnieuw in het voordeel van de zwarte bevolking. De situatie is sindsdien niet veel veranderd.

Products You May Like

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *