Haïti – De hoofdoorzaak van armoede

Blog Haiti

Het huidige hoge armoedeniveau van de gewone bevolking in Haïti heeft zijn wortels in de turbulente geschiedenis van de eerste zwarte republiek in de wereld. Nadat ze het Napoleontische leger op de bloedige slagvelden van Vertières hadden verslagen, zich van het Franse kolonialisme en de slavernij hadden bevrijd en zo in 1804 de onafhankelijkheid van Haïti hadden uitgeroepen, werden de nieuwe heersende elites van Haïti voor een ontmoedigende keuze gesteld: de economie herstellen door het suikerplantagesysteem opnieuw in te voeren of de emancipatie in stand houden door kleine en inefficiënte landeigendommen toe te staan. De Haïtiaanse bevolking verzette zich tegen de terugkeer van het systeem van dwangarbeid dat nodig was om de suikerplantages in stand te houden; wat zij beschouwde als de keerzijde van de medaille van de slavernij. In plaats daarvan eisten zij economische onafhankelijkheid en een rechtvaardige landverdeling voor iedereen. Het besluit om het tot dan toe winstgevende plantagesysteem af te schaffen en over te gaan op kleine boerenbevolking bracht een proces op gang dat de verdiencapaciteit van de pas bevrijde burgers van Haïti verminderde, en daarmee de economische slagkracht van het “Juweel van de Antillen”.

Enkele jaren nadat het besluit was genomen om het grondbezit te liberaliseren, wat zich vertaalde in een drastische vermindering van de deviezeninkomsten van de nieuwe republiek, opdat de bevolking zich echt bevrijd zou voelen, dook een ernstig gevaar op voor het bestaan zelf van de nieuwe republiek. Dit was een dreigement van de schaamteloos verslagen koloniale macht Frankrijk om Haïti opnieuw binnen te vallen. Een Franse zeemacht was reeds strategisch opgesteld in de Caraïbische Zee voor de kust van Cap Haïtien. Frankrijk heeft nadrukkelijk geweigerd de onafhankelijkheid van Haïti te erkennen totdat het instemde met de betaling van een schadeloosstelling van 150 miljoen frank ter compensatie van de verliezen van de Franse planters in de slavenrevolutie. De betaling van deze schadeloosstelling bracht de regering diep in de schulden en verlamde de economie van het land.

Om zout toe te voegen aan een reeds etterende zweer hebben de grote slavenbezittende mogendheden van die tijd in de geschiedenis van de mensheid, Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië en zelfs de prille Verenigde Staten van Amerika, die de Haïtianen hadden geholpen in hun tijd van nood om de aanval van een Britse invasie te overleven, een totale economische boycot tegen Haïti opgezet. Dit gezamenlijk maar ongerechtvaardigd economisch embargo tegen Haïti, samen met de betaling van de opgelegde schadevergoeding van 150 miljoen frank aan Frankrijk, kan samen de tweede oorzaak van de armoede in Haïti worden genoemd. De gevolgen van deze strafmaatregelen worden tot op de dag van vandaag door de gewone bevolking van Haïti gevoeld.

Een historisch belangrijke oorzaak van de armoede in Haïti is echter de inherente instabiliteit van het politieke landschap in Haïti. De periode tussen de uitwijzing van President Boyer in 1843, nadat hij gecapituleerd had voor de Franse eis tot schadeloosstelling, en de eerste Amerikaanse invasie in 1915; wordt algemeen beschouwd als de chaotische periode in de Haïtiaanse geschiedenis. Een bekende historicus van die periode, Leyburn, vat dit chaotische tijdperk in de Haïtiaanse geschiedenis als volgt samen: “Van de tweeëntwintig staatshoofden tussen 1843 en 1915 heeft er slechts één zijn voorgeschreven ambtstermijn uitgezeten, drie stierven tijdens hun ambtstermijn, één werd met zijn paleis opgeblazen, één vermoedelijk vergiftigd, één door een menigte in stukken gehakt, één trad af. De andere veertien werden afgezet door een revolutie na ambtsperiodes die varieerden van drie maanden tot twaalf jaar”.

Deze extreem grote politieke instabiliteit heeft er in niet geringe mate toe bijgedragen dat de Haïtianen het vreedzame klimaat werd ontnomen dat nodig is voor economische emancipatie, hetgeen zich zou hebben vertaald in hun economische groei. De periode van de eerste Amerikaanse bezetting van Haïti, hoewel vaak aangeprezen als een periode van relatieve vrede en vooruitgang in de infrastructurele ontwikkeling, was meer een kerkhofvrede. Verscheidene opstanden tegen de Amerikaanse bezetting door Haïtiaanse nationalisten werden op wrede wijze neergeslagen. Bij één zo’n incident werden meer dan tweeduizend Haïtianen, in de volksmond “cacos” genoemd, door de Amerikaanse mariniers gedood toen zij protesteerden tegen Amerikaans racisme en economische ontbering.

In een ander geval werden ongewapende boeren tijdens een protestmars voor betere economische omstandigheden in december 1929 in Les Cayes door de Amerikaanse mariniers gemolesteerd, waarbij meer dan tien weerloze Haïtiaanse boeren om het leven kwamen. Alles welbeschouwd heeft de Amerikaanse bezetting van Haïti van 1915 tot 1934 de armoede onder de gewone Haïtianen niet verminderd, maar hun toestand alleen maar verergerd, terwijl Amerikaanse multinationals recordwinsten boekten door goedkope Haïtiaanse arbeidskrachten uit te buiten. In plaats van deze winsten te herinvesteren in armoedebestrijdingsprogramma’s in Haïti, repatrieerden deze bedrijven hun winsten naar huis om de Amerikaanse rijkdom verder te vergroten, terwijl ze de ongelukkige Haïtianen verder verarmden. We kunnen dus stellen dat de eerste Amerikaanse invasie en daaropvolgende bezetting van Haïti, één van de hoofdoorzaken is van de armoede in Haïti.

Armoede in het hedendaagse Haïti

De recente politieke en economische geschiedenis van Haïti ligt in het verlengde van zijn voorgeschiedenis. Voordat de Amerikanen Haïti verlieten in 1934, zoals ze altijd plegen te doen, hebben ze in

Products You May Like

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *